HomeVoorstelling Leerpunt Leerplan Reflectieverslagen Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken
Mijn stageklassen 6 TSO Handel 6 Lo-Sport A 6 Lo-Sport C

 

De klas 6 TSO Handel

De studierichting ‘Handel’ is in de eerste plaats een voorbereiding op een loopbaan in de profitsector. De klas 6 TSO Handel telt 9 leerlingen. De meeste leerlingen (6) stroomden in het eerste leerjaar van de derde graad door vanuit een studierichting Handel of Handel-talen en beschikken al over een ruime kennis aan vakterminologie en handelstechnieken. Er stroomden 2 leerlingen in vanuit ASO economie (1 uit Economie-Moderne Talen en 1 uit Humane Wetenschappen) en 1 leerling stroomde in vanuit een niet-economische studierichting (hotel).

Aan deze klas heb ik het deelvak ‘distributie’ gegeven op dinsdag van 11.05 uur tot 12.45 uur en op woensdag van 11.05 uur tot 11.55 uur. Het deelvak ‘distributie’ behoort tot het hoofdvak ‘Toegepaste Economie’. Dit hoofdvak situeert zich binnen het studiegebied Handel, optie handel, en is samengesteld uit vijf deelvakken, namelijk burgerlijk- en handelsrecht, sociale wetgeving, fiscale wetgeving, bedrijfseconomie en distributie. Het deelvak‘distributie’ laat de leerlingen kennismaken met de structuren van de detailhandel en de groothandel. Behalve een brede waaier aan nieuwe handelsbegrippen is er ook ruimte voor managementbeginselen en marketingaspecten. Via deze praktijkgerichte leerstofitems wordt de link gelegd met het latere beroepsleven. De andere deelvakken zijn ondersteunend.

Op de foto hierboven staan de leerlingen van de klas 6 TSO Handel van het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven.

Terug naar boven


 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina