Home Voorstelling Stageklassen LeerpuntReflectieverslagen Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken
Mijn persoonlijk leerplanDe ontwikkeling van mogelijke acties Het leerplan

 

Het leerplan

Op basis van de mogelijke acties, geformuleerd in de rubriek ‘de ontwikkeling van mogelijke acties om op te nemen in mijn persoonlijk leerplan’, kom ik tot het volgende persoonlijk leerplan:

Datum

Aanvankelijk geplande activiteiten

Effectief gerealiseerde activiteiten

Contextgegevens (stageschool en –klas, aantal leerlingen, aantal jongens, bijzonderheden over de klas en de leerlingen)

27-02-2007, 4de lesuur (5de oefenles)

 1. Het geven van de leerstof zonder het op voorhand uitdelen van een cursus.
 2. Meedelen aan de leerlingen dat het storend was dat ze de vorige keer tijdens het laatste lesuur niet meer opletten en praatten.
 3. Tijdig ingrijpen als de aandacht verslapt.
 1. Het geven van de leerstof zonder het op voorhand uitdelen van een cursus.
 2. Meedelen aan de leerlingen dat ze de vorige keer tijdens het eerste lesuur goed hadden opgelet, maar dat dit niet het geval was tijdens het tweede lesuur en dat dit gebabbel enorm storend was.
 3. Tijdig ingrijpen als de aandacht verslapt.

6 TSO Handel: 9 leerlingen, waarvan 2 meisjes en 7 jongens. 6 leerlingen stroomden in de derde graad door uit Handel, 2 uit ASO Economie en 1 uit de niet-economische richting Hotel. Dit is een zeer actieve klas, die goed meewerkt en meedenkt.

27-02-2007, 5de lesuur (6de oefenles)

 1. Het organiseren van een klasgesprek rond discriminatie.
 2. Het uitdelen van de cursus en invullen ervan als syntheseoefening.
 1. Het organiseren van een klasgesprek rond discriminatie.
 2. Het uitdelen van de cursus en invullen ervan als syntheseoefening.

6 TSO Handel (zie eerder)

02-03-2007, 2de lesuur (7de oefenles)

 1. Het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.
 2. Het inlassen van bewuste stiltes.
 1. Het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.
 2. Het inlassen van bewuste stiltes.

6 Lo-Sport A: 16 leerlingen, waarvan 4 meisjes en 12 jongens. Dit is een eerder rustige klas, waarvan er enkelen actief meedenken en de anderen moeten worden gestimuleerd om actief mee te denken. Het vak toegepaste economie is voor deze klas slechts een bijvak, hun hoofdbekommernis is sport en slechts enkelen zullen later te maken hebben met boekhouden. Hierdoor vertonen ze dan ook weinig interesse voor dit vak.

02-03-2007, 3de lesuur (8ste oefenles)

Idem

Idem.

6 Lo-Sport A (zie eerder)

07-03-2007, 3de lesuur (9de oefenles)

 1. Het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.
 2. Aandacht besteden aan de visie van de leerlingen.
 1. Het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.

6 Lo-Sport C: 18 leerlingen, waarvan 6 meisjes en 12 jongens. Dit is een zeer heterogene klasgroep (de leerlingen hebben een verschillende achtergrond). Deze klas is zeer passief en het is moeilijk om hen te activeren. Het vak toegepaste economie is voor deze klas slechts een bijvak, hun hoofdbekommernis is sport en slechts enkelen zullen later te maken hebben met boekhouden. Hierdoor vertonen ze dan ook weinig interesse voor dit vak.

07-03-2007, 4de lesuur (10de oefenles)

 1. Het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.
 2. Aandacht besteden aan de visie van de leerlingen.
 1. Het zoveel mogelijk gebruiken van interactieve didactische werkvormen om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.

6 TSO Handel (zie eerder)

09-03-2007, 2de lesuur (11de oefenles)

 1. De leerlingen zelf voortdurend de redenering laten maken en de oplossing laten aanbrengen.
 2. Nog langere stiltes inlassen.
 3. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.
 4. De leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen.
 1. Het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.
 2. Het inlassen van langere stiltes.
 3. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.
 4. De leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen.

6 Lo-Sport A (zie eerder)

09-03-2007, 3de lesuur (12de oefenles)

Idem.

Idem.

6 Lo-Sport A (zie eerder)

27-03-2007, 2de lesuur (13de oefenles)

 1. Het inlassen van een bewuste stilte bij het begin van de les tot ik de aandacht volledig op mij heb gericht.
 2. De leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen.
 3. Naambordjes gebruiken.
 4. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.
 5. Het lestempo verlagen door geregeld herhaling in te lassen, waarbij de leerlingen de omschrijving van relatief nieuwe begrippen in eigen woorden herhalen.
 6. Meer inductief te werk gaan in plaats van deductief.
 7. Aandacht hebben voor de visie van de leerlingen.
 1. Het inlassen van een bewuste stilte bij het begin van de les tot ik de aandacht volledig op mij heb gericht.
 2. De leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen.
 3. Naambordjes gebruiken.
 4. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.
 5. Het lestempo verlagen door geregeld herhaling in te lassen, waarbij de leerlingen de omschrijving van relatief nieuwe begrippen in eigen woorden herhalen.
 6. Meer inductief te werk gaan in plaats van deductief.
 7. Aandacht hebben voor de visie van de leerlingen.

6 Lo-Sport C (zie eerder)

27-03-2007, 3de lesuur (14de oefenles)

Idem.

Idem.

6 Lo-Sport C (zie eerder)

17-04-2007, 2de lesuur (15de oefenles)

 1. Het inlassen van een bewuste stilte bij het begin van de les tot ik de aandacht volledig op mij heb gericht.
 2. Naambordjes gebruiken.
 3. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.
 4. Het lestempo verlagen door geregeld herhaling in te lassen, waarbij de leerlingen de omschrijving van relatief nieuwe begrippen in eigen woorden herhalen.
 5. Aandacht hebben voor de visie van de leerlingen.
 6. Het gebruiken van stemintonatie.
 1. Het inlassen van een bewuste stilte bij het begin van de les tot ik de aandacht volledig op mij heb gericht.
 2. Naambordjes gebruiken.
 3. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.
 4. Het lestempo verlagen door geregeld herhaling in te lassen, waarbij de leerlingen de omschrijving van relatief nieuwe begrippen in eigen woorden herhalen.
 5. Aandacht hebben voor de visie van de leerlingen

6 Lo-Sport C (zie eerder)

17-04-2007, 3de lesuur (16de oefenles)

Idem.

Idem.

6 Lo-Sport C (zie eerder)

Deze tabel bevat slechts enkele contextgegevens. Door hier te klikken vind je meer contextgegevens van de verschillende stageklassen.

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina