Home Stageklassen Leerpunt Leerplan Reflectieverslagen Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken

Persoonlijke voorstellingWie ben ik? Mijn curriculum Vitae Keuze voor de lerarenopleiding

 

Mijn keuze voor de academische lerarenopleiding

Toen ik vorig academiejaar geslaagd was in mijn tweede licentie ‘Toegepaste Economische Wetenschappen’ was ik bijna zeker dat ik zou starten met de academische lerarenopleiding. Een eerste reden voor het starten van de academische lerarenopleiding was dat deze idee al lang in mijn hoofd zat. Ik worstelde al met dit idee in het begin van mijn universitaire studies aan de KULAK: tijdens mijn tweede licentie zou ik proberen om de academische lerarenopleiding erbij te nemen. Omdat ik mijn tweede licentie heb afgewerkt aan de Vrije Universiteit Brussel en dit terwijl ik voltijds aan het werken was, ben ik de academische lerarenopleiding niet begonnen tijdens mijn licentiejaren. Het was zo al zwaar genoeg om voltijds te werken en dan nog mijn voltijds licentieprogramma af te krijgen.

Een tweede reden om de academische lerarenopleiding te volgen, was het feit dat ik graag zou lesgeven in het volwassenenonderwijs. Overdag wil ik voltijds werken op het provinciebestuur en ’s avonds wil ik volwassenen nog wat kennis bijbrengen. Dit kan ook met mijn licentiaatsdiploma, maar zonder de academische lerarenopleiding in het algemeen en de vakken ‘plannen van onderwijzen’ en ‘leren en onderwijzen’ binnen deze opleiding in het bijzonder zou ik niet geweten hebben hoe ik aan lesgeven zou moeten beginnen. Ik vind het belangrijk dat ik op de juiste manier probeer les te geven en onder meer daarom besloot ik om voor de academische lerarenopleiding te kiezen.

Een derde reden, die ervoor zorgde dat ik dit academiejaar nog zou starten, was het feit dat het programma volgend jaar zou verzwaren. Als ik nu de knoop niet zou doorhakken om met de academische lerarenopleiding te starten, dan zou het er waarschijnlijk nooit meer van komen.

Een vierde reden, tenslotte, is omdat ik vind dat een extra diploma nooit geen kwaad kan. Ik zie dit diploma als een stok achter de deur voor het geval ik ooit eens nood zou hebben aan een nieuwe uitdaging. Als je later kinderen hebt, dan zou het wel gemakkelijk zijn wanneer je in het onderwijs staat: dan heb je samen met hen vakantie.

Mijn keuze voor de Vrije Universiteit Brussel

Ik koos voor de Vrije Universiteit Brussel omdat ik aan deze onderwijsinstelling ook mijn diploma ‘Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen’ heb gehaald tijdens het academiejaar 2005-2006 en dit als werkstudente. Ik wist dan ook dat deze universiteit een goed beleid voert met betrekking tot ‘werken en studeren’.

Toen ik in 1996 het diploma ‘Kandidaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen’ behaald had aan de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk (KULAK), trok ik in 1997 naar de Katholieke Universiteit Leuven. Na het niet-geslaagd zijn in mijn derde zittijd van mijn eerste licentie Toegepaste Economische Wetenschappen besloot ik om de schoolbanken te verlaten. Ik startte in oktober 1998 als bediende in de Colruyt te Kessel-Lo, maar algauw stelde ik vast dat dit niet mijn ‘ding’ was. Na vijf maanden kon ik aan de slag bij AVEVE Leuven – de Boerenbond – op de personeelsdienst als interim-bediende en dit voor drie maanden. Net op het ogenblik dat men mij een nieuw contract wou geven voor drie maanden kreeg ik te horen dat ik geslaagd was in het wervingsexamen voor administratief medewerker bij de stad Leuven. Ik kreeg er een contract van onbepaalde duur op 1 juni 1999. Op 1 juli 2002 werd ik er statutair administratief medewerkster; vermeldenswaardig is het feit dat ik eerste was op dit examen, waaraan 198 kandidaten deelnamen. Dankzij de Bologna-verklaring, waardoor het kandidaatsdiploma gelijkwaardig werd met een diploma hoger onderwijs van het korte type, kon ik deelnemen aan het examen voor deskundige personeelsbeheer op dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant. Ik werd eerste op dit examen en nam deze functie op mij vanaf 14 maart 2005 tot op heden.

Tijdens mijn loopbaan aan de stad Leuven kreeg ik de kans om de opleiding ‘Openbare besturen’ te volgen. Ik behaalde dit diploma in juni 2003 met de grootste onderscheiding. Deze opleiding deed mij opnieuw zin krijgen om mijn universitaire studies alsnog af te werken. Na enig navigatiewerk kwam ik terecht bij de Vrije Universiteit Brussel. Na het bijwonen van een infodag in april 2003 hernam ik in september 2003 aan de Vrije Universiteit Brussel mijn universitaire studies Toegepaste Economische Wetenschappen. In mijn eerste licentie behaalde ik de graad ‘grote onderscheiding’; in mijn tweede licentie ‘onderscheiding’.

Ik voelde me thuis aan de Vrije Universiteit Brussel: de klasgroepen waren kleiner dan in Leuven en ik had het gevoel dat men er met je ‘bezig’ was. Een echte aanrader; zeker voor werkstudenten!

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina