Home Stageklassen Leerpunt Leerplan Reflectieverslagen Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken
Persoonlijke voorstellingWie ben ik? Mijn curriculum Vitae Keuze voor de lerarenopleiding

 

Persoonlijke gegevens

Naam: Nele Barthier
Adres: Fonteinstraat 135 bus 2, 3000 Leuven
Tel.: 0473/36.73.14
e-mail: nele.barthier@vlaamsbrabant.be
Geboren: Roeselare, 27 juli 1976
Nationaliteit: Belg
Burgerlijke staat: Ongehuwd

Opleiding

1988 – 1994 :             Wetenschappelijke A
                                    Bisschoppelijk Lyceum der Grauwe Zusters
                                    Stokerijstraat 9, 8800 Roeselare
                                    Diploma behaald op 30/06/1994

1994 – 1996:              Kandidaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen
                                    Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk
                                    E. Sabbelaan 56, 8500 Kortrijk
                                    Diploma behaald op 12/09/1996

1996 – 1998:              1e licentie Toegepaste Economische Wetenschappen
                                    Katholieke Universiteit Leuven
                                    Naamsestraat 22, 3000 Leuven
                                    Diploma niet behaald

2000 – 2003:              Hoger onderwijs voor Sociale Promotie, Openbare Besturen
                                    CVO De Nobel
                                    Justus Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven
                                    Diploma behaald op 30/06/2003

2003 – 2004:              1e licentie Toegepaste Economische Wetenschappen, optie public
                                    choice
                                    Vrije Universiteit Brussel
                                    Pleinlaan 2, 1050 Brussel
                                    Geslaagd met grote onderscheiding

2004 - 2005:               2e licentie Toegepaste Economische Wetenschappen, optie human
                                    resources
                                    Vrije Universiteit Brussel
                                    Pleinlaan 2, 1050 Brussel
                                    Geslaagd voor alle examens, eindverhandeling uitgesteld

2005 - 2006:               2e licentie Toegepaste Economische Wetenschappen, optie human
                                    resources
                                    Vrije Universiteit Brussel
                                    Pleinlaan 2, 1050 Brussel
                                    Geslaagd met onderscheiding
                                    Titel van de eindverhandeling: "Het strategisch management in
                                    ziekenhuizen: een casestudy".

2006 - 2007:               Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2: T.E.W.
                                    Vrije Universiteit Brussel
                                    Pleinlaan 2, 1050 Brussel
                                    Jaar nog niet afgerond

Terug naar boven

Werkervaring

Periode:                    Oktober 1998 – februari 1999
Werkgever:               N.V. Colruyt, Tiensesteenweg 237 te 3010 Leuven
Functie:                     Bediende
Jobinvulling:              - kassa bedienen
                                     - rayons aanvullen
Reden vertrek:          Ander werk

Periode:                    Maart 1999 – mei 1999
Werkgever:              Tence Interim, Diestsestraat 172 te 3000 Leuven
Functie:                    Bediende bij AVEVE Leuven in de Minderbroedersstraat
Jobinvulling:              - personeelsgegevens invoeren
                                     - berekenen kinderbijslag
                                     - dossiers en papieren klasseren
Reden vertrek:          Ander werk

Periode:                     Juni 1999 - 13 maart 2005
Werkgever:               Stad Leuven, Boekhandelstraat 9 te 3000 Leuven
Functie:                     Administratief en technisch medewerkster
Jobinvulling:            Administratief medewerkster (tot 1/09/2003):
                                     - rijbewijzen afleveren
                                     - inlichtingen verstrekken (per post, telefonisch en aan het loket)
                                     - pensioenaanvragen
                                     - eensluidend verklaringen
                                   Technisch medewerkster (sedert 1/09/2003):
                                     - bouwdossiers voorbereiden en behandelen
                                     - administratie sedert 1/04/2004 (o.a. loketdienst, post verdelen en
                                       behandelen, bouwberoepen opvolgen, dossier klaarmaken voor
                                       college, opstarten openbare onderzoeken, …)

Periode:                     14 maart 2005 - heden
Werkgever:               Provinciebestuur Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
Functie:                     Deskundige personeelsbeheer
Jobinvulling:              - Organisatie en beheer van personeelsdossiers
                                     - Organisatie en beheer van dossiers algemene organisatie
                                     - Opvolgen van zaken van algemeen personeelsbeheer
                                     - Adviseren en beantwoorden van bezwaarschriften van
                                       personeelsleden, vakbonden en rechtszaken
                                     - Organiseren van werkzaamheden binnen de dienst rekening houdend
                                       met vervaldata opgelegd door de subsidiërende overheid
                                     - Opvolgen van medewerkers
                                     - Bijhouden van nieuwe onderrichtingen en wetgeving inzake onderwijs
                                       en lezen van officiële onderrichtingen
                                     - Doorspelen van de richtlijnen in synthesevorm aan de medewerkers
                                     - Onderzoeken en advies verlenen betreffende alle dossiers voor de
                                       leggen aan de deputatie in verband met personeelsaangelegenheden
                                     - Schriftelijk en telefonisch vragen inzake onderwijs beantwoorden
                                     - Projecten mee opzetten en opvolgen

Terug naar boven

Vaardigheden

Talen:                        Nederlands             moedertaal
                                    Frans                      zeer vloeiend spreken en schrijven
                                    Engels                     vloeiend spreken en schrijven
                                    Duits                      basiskennis spreken en schrijven

Softwarekennis:       MS Word               zeer goede beheersing
                                    Excel                       zeer goede beheersing
                                    Access                    goede beheersing
                                    Powerpoint            goede beheersing
                                    SPSS                       goede beheersing
                                    Visual DSS             basiskennis

Terug naar boven

Vrije tijdsbesteding en activiteiten

Freelance journalistiek, joggen, volleybal, televisie, passief voetbal

Terug naar boven

Karaktereigenschappen

Sociaal , contactvaardig, leergierig, extravert, flexibel en onderzoekend

Terug naar boven

Extra troeven

Bij het uitoefenen van de verschillende jobs diende ik een goed evenwicht te zoeken tussen enerzijds het spelen in teamverband en anderzijds het zelfstandig werken. Daarenboven bewees ik ook voldoende polyvalent te zijn, waardoor ik er steeds in slaagde om snel ingewerkt te zijn in een nieuwe functie.
Het onderwerp van mijn eindverhandeling, “Het strategisch management in ziekenhuizen: een casestudy”, is een reflectie van mijn algemene interesse voor het management en de quartaire sector.
In bijberoep ben ik freelance journaliste voor de Krant van West-Vlaanderen (mediagroep Roularta). Samen met mijn vader verzorg ik het regionaal nieuws in deze krant voor de gemeente Langemark-Poelkapelle. Dankzij dit bijberoep beschik ik over heel wat communicatieve, redactionele en empathische vaardigheden.
Vroeger ben ik twee jaar speelpleinmonitrice geweest als jobstudente en heb ik ook nog enkele jaren volleybaltraining gegeven.
Ik beschik over het rijbewijs B.
Ik ben steeds bereid om bijkomende opleidingen te volgen.

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina