Home Voorstelling Stageklassen LeerpuntLeerplan Reflectieverslagen EindreflectieZoeken
Handelingsonderzoek

Beste bezoeker,

Het worddocument hierna omvat het rapport in het kader van het onderdeel 'onderzoekend handelen' van het vak 'Portfolio'.

Dit rapport omvat vier hoofdstukken.  In een eerste hoofdstuk definiëren we het begrip ‘diversiteit’, bepalen we wat onder dit begrip moet worden verstaan voor dit handelingsonderzoek en duiden we op het belang van het onderwijs voor diversiteit.  Het tweede hoofdstuk daarna bevat een beschrijving van het gekozen leerpunt en het waarom daarvan.  Vervolgens geven we in hoofdstuk drie de hypothese en de resultaten van ons handelingsonderzoek weer.  Deze resultaten worden ondersteund door een meting uitgevoerd met behulp van de leerstijlentest ontwikkeld in het VENUS-project.  In hoofdstuk vier, tenslotte, geven we de belangrijkste conclusies weer.

De resultaten van dit rapport zullen gebruikt worden voor het diversiteitsproject, waaraan de InterDisciplinaire vakgroep LerarenOpleiding van de Vrije Universiteit deelneemt.  Wij hopen dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan dit project.

Veel leesplezier!

Nele

Handelingsonderzoek

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige pagina