Home Voorstelling Stageklassen Leerplan Reflectieverslagen Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken
Mijn persoonlijk leerpunt

 

Het creëren van een positief leefklimaat

Toen ik met de academische lerarenopleiding begon, wist ik niet hoe ik aan een les moest beginnen. Tijdens het verplichte vak ‘plannen van onderwijzen’ binnen de lerarenopleiding leerde ik al hoe je op een goede manier een les kon voorbereiden, wat me nu al vrij goed lukt.

Het voorbereiden van een les is één zaak; de lesvoorbereiding overbrengen naar de praktijk een andere zaak. Bij de aanvang van mijn stage had ik angst voor verschillende elementen van het lesgebeuren: zal mijn timing goed zitten, zal ik de leerstof op een voor de leerlingen verstaanbare manier kunnen uitleggen, zullen de leerlingen voldoende meewerken, zal ik orde- en tuchtproblemen kunnen voorkomen, enzovoort.

Tijdens mijn eerste stageles stond ik twee uur – van 11.05 uur tot 12u45 uur – voor de klas 6TSO Handel in het Redingenhof te Leuven. Deze klas telt slechts negen leerlingen. Tijdens de observatielessen viel het mij al op dat deze leerlingen nogal veel praatten. De sfeer in de klas was eerder los. Tijdens het eerste lesuur van mijn eerste stageles verliep bijna alles naar wens: de leerlingen waren aandachtig, ze werkten actief mee en luisterden. Enkel toen ik hen vroeg om koppelwerk te doen, bleek dit niet te lukken. De leerlingen werkten eerder individueel. Pas toen ik naast hen ging staan en hen vroeg om met hun partner te overleggen, dan deden ze dit. Het tweede lesuur van mijn eerste stageles verliep echter veel chaotischer. Toen ik na een korte pauze verder ging, begonnen de leerlingen plots te praten met hun buur. Ik kreeg de leerlingen niet meer stil. Telkens ik de leerlingen bij hun naam aansprak, waren ze eventjes stil om daarna rustig verder te babbelen. Bovendien had ik schrik om hen te hard aan te pakken en over te komen als de strenge leerkracht.

Mijn vrees was werkelijkheid geworden: de leerlingen luisterden niet meer naar elkaar, ze luisterden niet meer naar de leerkracht en ze letten totaal niet meer op. Ik ben ervan overtuigd dat ik tijdens mijn stagelessen kan leren hoe ik op een juiste manier moet reageren op dergelijke situaties of beter nog hoe ik dergelijke situaties kan voorkomen. Omdat ik tijdens mijn eerste stageles het zelf het moeilijkste had met deze problemen, heb ik deze dan ook als persoonlijk leerpunt gekozen. Ik hoop dat ik door mij te focussen op dit leerpunt de leerlingen zal kunnen motiveren om naar mij te luisteren, om naar elkaar te luisteren en om hun de gevraagde opdrachten op een juiste manier uit te voeren.

Dit leerpunt sluit in het algemeen aan bij de door de Vlaamse Regering bepaalde competentie van de leraar als opvoeder en meer in het bijzonder bij de onder deze competentie bepaalde vaardigheid ‘Samen met het schoolteam een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school’.

Deze vaardigheid omvat volgende vier deelvaardigheden:

  1. de leraar kan een positieve interactie met de klasgroep opbouwen en een positieve relatie tussen de leerlingen stimuleren;
  2. de leraar kan over de omgang met de leerlingen en de interactie in de klas reflecteren;
  3. de leraar kan gepast en discreet omgaan met gevoelens van leerlingen
  4. en de leraar kan grenzen stellen wanneer de positieve interactie in het gedrang komt.

Oorspronkelijk dacht ik enkel orde- en tuchtproblemen te nemen als leerpunt, maar omdat ik slechts tijdens mijn eerste les echt orde- en tuchtproblemen heb gehad – en dan nog niet in overdreven mate – besloot ik om het leerpunt wat te verbreden. De deelvaardigheden hierboven tonen dat het creëren van een positief leefklimaat veel meer omvat dan enkel orde- en tuchtproblemen. Het gaat ook over het naar elkaar luisteren en het luisteren naar de leerkracht.

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina