Home Voorstelling Stageklassen LeerpuntLeerplan Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken
ReflectieverslagenReflectieverslag van 27.02.2007 Reflectieverslag van 02.03.2007 Reflectieverslag van 07.03.2007 Reflectieverslag van 09.03.2007 Reflectieverslag van 27.03.2007 Reflectieverslag van 17.04.2007

 

Reflectieverslag van 2 maart 2007

Op 2 maart 2007 gaf ik mijn zevende en achtste oefenles in de klas 6 TSO Lichamelijke Opvoeding-Sport A van het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven. Op basis van het advies van mijn mentor in deze klas had ik volgende activiteiten voorzien tijdens de twee lesuren om te werken aan mijn leerpunt, het creëren van een positief leefklimaat voor de leerlingen op school en in klasverband:

  • het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen
  • en het inlassen van bewuste stiltes.

Volgens mijn mentor kon ik deze activiteiten gedeeltelijk realiseren; ik liet de leerlingen niet constant de redenering zelf maken en ik laste nog niet genoeg lange stiltes in. Deze activiteiten worden de volgende lessen dan ook opnieuw meegenomen als acties, zodat ik hieraan nog kan werken want deze acties zijn zeker doeltreffend.

Hierna wordt per activiteit weergegeven wat er werd ondernomen en wat het resultaat van deze activiteit was.

    1. Het zoveel mogelijk gebruiken van het onderwijsleergesprek om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen.

Na het advies van mijn mentor na afloop van de vorige les ging ik op zoek naar de meest geschikte manier om de leerlingen de redenering zelf te laten maken en de oplossing te laten aanbrengen. Dit blijkt het onderwijsleergesprek te zijn. Tijdens het maken van mijn lesvoorbereiding focuste ik me dan ook op het onderwijsleergesprek. Na het uitleggen van de theorie liet ik de leerlingen dan oefeningen (practicum) maken om na te gaan of ze alles hadden begrepen. De lesvoorbereiding vind je via de volgende link: Les 7 en 8 - vak TEC - onderwerp Rentabiliteit.

Uit het formulier ‘lesbegeleiding door de mentor’ blijkt dat ik de leerlingen al meer de redenering heb laten maken, maar dat ik dat nog onvoldoende doe. Vooral wanneer nieuwe begrippen moeten worden aangeleerd laat ik de leerlingen nog te weinig zelf de redenering maken. Bovendien blijkt uit het videofragment van de vorige les dat ik de fout maak om te vlug zelf het antwoord te geven, als het antwoord niet van de leerlingen komt. Ook moet ik meer herhaling inlassen van de nieuwe begrippen en van nieuwe redeneringen.

Door meer gebruik te maken van het onderwijsleergesprek ondervond ik dat dit bevorderend was voor het opbouwen van een positieve interactie met de leerlingen. Als de leerlingen in deze klas weten dat ze kunnen worden aangeduid, dan denken ze actief mee en letten ze goed op.

Terug naar boven

    1. Het inlassen van bewuste stiltes.

Tijdens de vorige les konden bepaalde leerlingen blijkbaar niet volgen na het nemen van notities. Dit demotiveert de leerlingen. Daarom adviseerde mijn mentor me om af en toe bewuste stiltes in te lassen en dit zeker na schrijfmomenten.

Het effect van het inlassen van bewuste stiltes zorgt ervoor dat de aandacht van de leerlingen terug op jou als leerkracht en op het onderwerp is gericht. Als de leerlingen op de leerkracht en het onderwerp gefocust zijn, dan komt de positieve interactie niet in het gedrang.

Het inlassen van deze bewuste stiltes kan er ook voor zorgen dat ik niet te snel ga. Af en toe ligt mijn tempo wat te hoog. Het gevaar hiervan is dan dat de leerlingen niet meer gemotiveerd zouden zijn om nog op te letten (want ze kunnen toch niet volgen), waardoor ik er dan niet meer zou in slagen om met hen een positieve interactie op te bouwen.

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina