Home Voorstelling Stageklassen LeerpuntLeerplan Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken
ReflectieverslagenReflectieverslag van 27.02.2007 Reflectieverslag van 02.03.2007 Reflectieverslag van 07.03.2007 Reflectieverslag van 09.03.2007 Reflectieverslag van 27.03.2007 Reflectieverslag van 17.04.2007

 

Reflectieverslag van 9 maart 2007

Op 9 maart 2007 gaf ik mijn elfde en twaalfde oefenles in de klas 6 TSO Lichamelijke Opvoeding-Sport van het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven. Ik mocht er hetzelfde lesonderwerp aanbrengen als tijdens mijn negende oefenles, namelijk cash flow. De gebeurtenissen van de vorige lessen in het algemeen en van de vorige woensdag in het bijzonder in mijn gedachten had volgende activiteiten voorzien om te werken aan mijn leerpunt, het creëren van een positief leefklimaat voor de leerlingen op school en in klasverband:

 • de leerlingen zelf voortdurend de redenering laten maken en de oplossing laten aanbrengen;
 • nog langere stiltes inlassen;
 • lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden
 • en de leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen.

Tijdens deze les slaagde ik erin om de eerste, derde en vierde activiteit volledig te realiseren en de tweede gedeeltelijk. Hierna wordt per activiteit weergegeven wat er werd ondernomen en wat het resultaat van deze activiteit was.

  1. De leerlingen zelf voortdurend de redenering laten maken en de oplossing laten aanbrengen.

In mijn lesvoorbereiding voor deze les voorzag ik opnieuw het onderwijsleergesprek als interactieve didactische werkvorm. Mijn mentor oordeelde dat ik de juiste vragen stelde, dat ik de leerlingen helemaal uitvroeg en dat ik anderen hen liet helpen opdat ze zelf de redenering zouden maken. Ik ervoer dat dit bijdroeg tot de creatie van een positieve interactie en het stimuleren van een positieve relatie tussen de leerlingen.

Terug naar boven

  1. Nog langere stiltes inlassen.

Tijdens deze les probeerde ik om nog langere stiltes in te lassen. Mijn mentor vond echter dat deze stiltes nog niet lang genoeg duurden, alhoewel mijn percepties tijdens het lesgeven hiervan anders waren. Dit kan erop wijzen dat ik het moeilijk heb met het feit dat het heel even stil is in de klas. Dat ik zelf nogal vlug het antwoord zou durven geven als het niet onmiddellijk komt van de leerlingen bevestigt deze stelling alleen. Ik zal me er tijdens volgende lessen echt moeten op focussen om die stiltes te laten vallen. Een hulpmiddel hierbij zal zijn mij ervan gewissen dat ik van iedereen de aandacht heb door iedereen aan te kijken. Dergelijke stiltes zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de positieve interactie niet in het gedrang komt: als ik de aandacht van de leerlingen niet heb en ze blijven praten, dan denken ze dat ze dit mogen blijven doen.

Terug naar boven

  1. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.

Dit was de eerste les dat ik les gaf zonder papieren in mijn handen. Ik hield papieren in mijn handen omdat ik schrik had om de draad te verliezen. Een schrik die overbodig bleek. Het lukte met redelijk goed om les te geven zonder papieren in de hand. Bovendien hielp dit om mijn lestempo te verlagen en om langere stiltes in te lassen. Ik moest nadenken welke de volgende stap was die ik aan de leerlingen moest uitleggen. Dit zorgde er tenslotte ook voor dat ik meer aandacht had voor de leerlingen, wat leidde tot een nog positiever interactie.

Terug naar boven

  1. De leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen.

Het aanpassen van de leerstof aan het niveau van de leerlingen hield in dat ik de leerstof gaf zoals weergegeven in hun cursus. Dit was een goed idee, want in deze klas slaagde ik erin om de positieve interactie te behouden.

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina