Home Voorstelling Stageklassen LeerpuntLeerplan Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken

ReflectieverslagenReflectieverslag van 27.02.2007 Reflectieverslag van 02.03.2007 Reflectieverslag van 07.03.2007 Reflectieverslag van 09.03.2007 Reflectieverslag van 27.03.2007 Reflectieverslag van 17.04.2007

 

Inleiding

Op basis van het leerplan werden tijdens verschillende oefenlessen mogelijke acties uitgeprobeerd. Per oefenles, waarin acties werden uitgeprobeerd werd vervolgens een reflectieverslag opgesteld. De reflectieverslagen omvatten volgende elementen:

  1. een beschrijving van de acties, die tijdens de betreffende les werden ondernomen;
  2. per actie een beschrijving van het effect van de ondernomen actie
  3. en de gevolgen van de ondernomen acties voor het gekozen leerpunt.

Het menu hiernaast laat toe om te navigeren tussen de verschillende reflectieverslagen.

 

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina