HomeVoorstellingStageklassen Leerpunt Leerplan Reflectieverslagen Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken

Home Persoonlijke voorstellingWie ben ik? Mijn curriculum Vitae Keuze voor de lerarenopleiding Mijn stageklassen6 TSO Handel 6 Lo-Sport A 6 Lo-Sport CMijn persoonlijk leerpunt Mijn persoonlijk leerplanDe ontwikkeling van mogelijke acties Het leerplan ReflectieverslagenReflectieverslag van 27.02.2007 Reflectieverslag van 02.03.2007 Reflectieverslag van 07.03.2007 Reflectieverslag van 09.03.2007 Reflectieverslag van 27.03.2007 Reflectieverslag van 17.04.2007Eindreflectie Mijn handelingsonderzoek

 

Beste bezoeker,

Welkom op de persoonlijke website of het elektronisch portfolio van Nele Barthier. Deze website kwam tot stand naar aanleiding van het keuzevak ‘Portfolio’ binnen de academische lerarenopleiding, die ik volg aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het portfolio wil het vermogen tot zelfsturing bevorderen. Hiervoor moet ik als student een zestal fasen doorlopen:

  1. een concreet leerpunt formuleren; 
  2. een persoonlijk leerplan opstellen;
  3. verschillende activiteiten uitvoeren om het leerpunt te verbeteren;
  4. diverse media en materialen gebruiken;
  5. reflecteren
  6. en onderzoekend handelen.

Op mijn website vind je ten eerste een korte voorstelling van mezelf, alsook mijn motivatie om te kiezen voor de lerarenopleiding. Ten tweede geef ik een overzicht van mijn stageklassen. Ten derde komt de formulering van mijn persoonlijk leerpunt en het waarom daarvan aan bod. Op basis van dit persoonlijk leerpunt werden ten vierde activiteiten ontwikkeld om op te nemen in mijn persoonlijk leerplan. Ten vijfde vind je het resultaat van de ondernomen acties en de reflectie hieromtrent. Ten zesde, wordt een eindreflectie weergegeven. Deze eindreflectie omvat enerzijds de eindconclusies op basis van de afzonderlijke reflectieverslagen en anderzijds een reflectie over de door mij gemaakte vorderingen op het vlak van ICT-vaardigheden. Tenslotte wil ik ook mijn rapport in het kader van onderzoekend handelen via deze website naar buiten brengen.

Als je geïnteresseerd bent in de door mij gemaakte vorderingen, dan nodig ik je uit om verder te navigeren op deze site.

Veel plezier!

Nele

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Volgende pagina